•  Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU
  •  02 880 1133
  •  juha.santikko@santikko.fi

Testamentit | Turku

Pohditko testamentin laatimista?

Testamentti on syytä laatia ammattilaisen avulla

Testamentti on tahdonilmaisu, jolla henkilö määrää omaisuudestaan kuolemansa varalta. Testamentteja voidaan ryhmitellä eri tavoin. Useimmiten testamentit ovat omistus- tai käyttöoikeustestamentteja. Nimensä mukaisesti omistusoikeustestamentilla määrätään omaisuuden omistusoikeuden siirtymisestä. Käyttöoikeustestamentti sen sijaan tuottaa saajalle oikeuden hallita omaisuutta ja saada sen tuotto.

Keskinäiseksi testamentiksi nimitetään testamenttia, joka on kahden (tai useamman) henkilön yhdessä tekemä, ja jossa henkilöt antavat määräyksiä toistensa hyväksi.

Kun teet testamentin, sillä on kauskantoisia vaikutuksia. Sanamuodon oikea valinta on tärkeää, jotta tahtosi todella toteutuu toimeenpanovaiheessa. Testamenttia koskevat ankarat muotomääräykset. Tämän vuoksi sinun kannattaa laatia testamentti yhdessä asiantuntijan kanssa.

Ota yhteyttä »