•  Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU
  •  02 880 1133
  •  juha.santikko@santikko.fi

Avioehdot ja avioerot | Turku

Autan avioehtoasioissa ja avioerotilanteissa asiakkaita Turun ja lähikuntien alueella.

Avio-oikeus ja avioehto

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että avioliiton päättyessä eroon varakkaamman puolison on maksettava toiselle tasinkoa.

Avio-oikeus voidaan poistaa solmimalla avioehtosopimus. Sopimus on tehtävä määrätyssä muodossa, ja se on toimitettava Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi.

Ota yhteyttä »

Avioeron hakeminen – yksin tai puolison kanssa

Avioeroa voi hakea joko toinen puoliso yksin tai puolisot yhdessä. Avioeron hakeminen on yksinkertaista, ja avioerohakemuslomakkeen saa ladattua muun muassa täältä. Avioerohakemuksesta (tai mahdollisesta tiedoksiannosta toiselle puolisolle) alkaa kulua harkinta-aika. Kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään puoli vuotta, puolisot tuomitaan avioeroon, jos he (tai toinen heistä) sitä vaativat. Vaatimus on tehtävä vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.

Jos puolisot ovat asuneet keskeytyksettä erillään viimeiset kaksi vuotta, heillä on oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa.

Omaisuuden jakaminen

Erotilanteissa syntyy helposti riitaa omaisuuden jaosta. Asianajajanasi tehtäväni on varmistaa, että saat jaossa (ositus tai omaisuuden erottelu) sinulle kuuluvan osuuden.

Ositus ja omaisuuden erottelu ovat määrämuotoisia oikeustoimia. Tämän vuoksi ne kannattaa tehdä lakimiehen avustuksella myös sovinnollisissa eroissa.

Ota yhteyttä »