•  Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU
  •  02 880 1133
  •  juha.santikko@santikko.fi

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot | Turku

Teen perunkirjoitukset ja perinnönjaot varmalla osaamisella Turussa ja Turun ulkopuolella.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perunkirjoituksessa uskotut miehet arvioivat pesän omaisuuden. Perunkirjoitus on pidettävä, vaikka vainaja olisi ollut ylivelkainen tai varaton. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on sillä pesän osakkaalla, jonka hoidossa pesään kuuluva omaisuus on.

Perukirja pitää sisällään osakas- ja omaisuusluettelon. Perukirjan tietojen perusteella toimitetaan perintöverotus. Lisäksi perunkirjoitus palvelee pesänselvitystä ja perinnönjakoa.

Suositeltavinta on yleensä toimittaa perunkirjoitus lakimiehen avustuksella.

Ota yhteyttä »

Perinnönjako

Perinnönjaoissa syntyy usein riitoja, joihin tarvitaan asiantuntijan apua. Syitä riitoihin ovat esimerkiksi uusperhetilanteet, perillisten väliset tulehtuneet suhteet ja epäluottamus. Riitoja on mahdollista ehkäistä suunnittelemalla ja tekemällä huolellisesti varallisuuden siirtoon liittyvät asiat, kuten ennakkoperinnöt, testamentit ja avioehdot.

Perinnönjako on mahdollista toteuttaa keskinäisin sopimuksin tai tuomioistuimen määräämän pesänjakajan avulla.

Asianajajanasi tehtäväni on varmistaa, että saat perinnönjaossa sinulle kuuluvan osuuden. Mikäli sopimusjakoa ei saada aikaan, huolehdin siitä, että kuolinpesään haetaan tuomioistuimen määräämä pesänjakaja.

Perinnönjaon toteuttamiseen vaikuttavat monet asiat. Näitä ovat esimerkiksi, omaisuuden määrä ja laatu, testamentin sisältö, osakkaiden määrä, perimysjärjestys ja verotukselliset näkökohdat. Tästä syystä perinnönjako on usein syytä toteuttaa lakimiehen avustuksella myös sovinnollisissa pesissä.

Ota yhteyttä »