Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU 02 880 1133 juha.santikko@santikko.fi

Testamentit

Omaisuuden jako kuoleman jälkeen

Testamentti on (käytännössä asiakirjassa annettu) tahdonilmaisu, jolla henkilö määrää omaisuudestaan kuolemansa varalta.

Asiakirja kannattaa laatia aina yhdessä asiantuntijan kanssa, jotta se täyttää lainmukaiset muotomääräykset.

Testamentteja voidaan ryhmitellä eri tavoin. Useimmiten testamentit ovat omistus- tai käyttöoikeustestamentteja. Nimensä mukaisesti omistusoikeustestamentilla määrätään omaisuuden omistusoikeuden siirtymisestä.

Käyttöoikeustestamentti tuottaa saajalle oikeuden hallita omaisuutta ja saada sen tuotto.

Keskinäiseksi testamentiksi nimitetään testamenttia, joka on kahden (tai useamman) henkilön yhdessä tekemä, ja jossa henkilöt antavat määräyksiä toistensa hyväksi.

Käytännön ohjeita testamentin tekemiseen

Testamentteja koskevat varsin ankarat muotomääräykset. Testamentti on pätemätön, jos sitä ei ole tehty oikeassa muodossa.

Jotta tekijän tarkoitus toteutuu, on myös testamentin sisältöön kiinnitettävä erityistä huomiota. Näistä syistä testamentti on syytä tehdä lakimiehen avustuksella.

Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Hoidan asiantuntevasti myös perun­kirjoitukset ja perinnönjaot.