Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU 02 880 1133 juha.santikko@santikko.fi

Avioehdot ja avioerot

Avioliittolaissa on omaksuttu omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaate. Omaisuus ja velat eivät avioliiton perusteella tule yhteiseksi. Puoliso omistaa yksin hankkimansa omaisuuden, oli se sitten hankittu ennen avioliittoa tai sen aikana. Puolisot voivat toki omistaa yhteisestikin omaisuutta. Näin on yleensä silloin, kun he ovat hankkineet omaisuuden yhdessä.

Avio-oikeus ja avioehtosopimus

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että avioliiton päättyessä eroon varakkaamman puolison on maksettava toiselle tasinkoa.

Tasingon suuruus määrätään osituksessa. Ositus tulee tehtäväksi myös silloin, kun avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta.

Avio-oikeus voidaan poistaa solmimalla avioehtosopimus. Sopimus on tehtävä määrätyssä muodossa, ja se on toimitettava maistraattiin rekisteröitäväksi.

Avioeron hakeminen – yksin tai puolison kanssa

Avioeroa voi hakea joko toinen puoliso yksin tai puolisot yhdessä. Avioerohakemuksesta (tai mahdollisesta tiedoksiannosta toiselle puolisolle) alkaa kulua harkinta-aika.

Kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään puoli vuotta, puolisot tuomitaan avioeroon, jos he (tai toinen heistä) sitä vaativat. Vaatimus on tehtävä vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.

Jos puolisot ovat asuneet keskeytyksettä erillään viimeiset kaksi vuotta, heillä on oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa.

Käytännön ohjeita

avioero asianajaja turussa asianajotoimisto juha santikko
  • Avioehtosopimus on suositeltavaa tehdä lakimiehen avustuksella. Näin varmistetaan se, että avioehtosopimuksesta tulee sisällöltään tarkoituksenmukainen, ja että se tulee tehdyksi oikeassa muodossa.
  • Avioeron hakeminen on yksinkertaista, ja avioerohakemuslomakkeen saa ladattua muun muassa täältä.
  • Ositus on syytä tehdä lakimiehen avustuksella myös sovinnollisissa eroissa.
  • Avioeroon liittyy usein kysymys lapsen huoltajuudesta ja elatuksesta. Näissä tilanteissa suosittelen kääntymään lapsioikeuteen erikoistuneen yhteistyökumppanini Asianajotoimisto Uronen Oy:n puoleen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Olen erikoistunut riita-asioiden hoitoon.