Avioehdot ja avioerot

Avio-oikeus ja avioehtosopimus

Avioliittolaissa on omaksuttu omaisuuden ja velkojen erillisyyden periaate. Omaisuus ja velat eivät avioliiton perusteella tule yhteiseksi. Puoliso omistaa yksin hankkimansa omaisuuden, oli se sitten hankittu ennen avioliittoa tai sen aikana. Puolisot voivat toki omistaa yhteisestikin omaisuutta. Näin on yleensä silloin, kun he ovat hankkineet omaisuuden yhdessä.

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että avioliiton päättyessä eroon varakkaamman puolison on maksettava toiselle tasinkoa. Tasingon suuruus määrätään osituksessa. Ositus tulee tehtäväksi myös silloin, kun avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta.

Avio-oikeus voidaan poistaa solmimalla avioehtosopimus. Sopimus on tehtävä määrätyssä muodossa, ja se on toimitettava maistraattiin rekisteröitäväksi.

Avioeron hakeminen – yksin tai puolison kanssa

Avioeroa voi hakea joko toinen puoliso yksin tai puolisot yhdessä. Avioerohakemuksesta (tai mahdollisesta tiedoksiannosta toiselle puolisolle) alkaa kulua harkinta-aika. Kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään puoli vuotta, puolisot tuomitaan avioeroon, jos he (tai toinen heistä) sitä vaativat. Vaatimus on tehtävä vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta.

Jos puolisot ovat asuneet keskeytyksettä erillään viimeiset kaksi vuotta, heillä on oikeus saada avioero ilman harkinta-aikaa.

Käytännön ohjeita

Avioehtosopimus on suositeltavaa tehdä lakimiehen avustuksella. Näin varmistetaan se, että avioehtosopimuksesta tulee sisällöltään tarkoituksenmukainen, ja että se tulee tehdyksi oikeassa muodossa.

Avioeron hakeminen on yksinkertaista, ja avioerohakemuslomakkeita saa käräjäoikeudesta. Hakemus täytetään yhtenä kappaleen, jos se on yhteinen. Mikäli vain toinen puolisoista hakee avioeroa, hakemus täytetään kahtena kappaleena.

Avioerohakemus voidaan tehdä myös lakimiehen avustuksella.

Ositus on syytä tehdä lakimiehen avustuksella myös sovinnollisissa eroissa.

Avioeroon liittyy usein kysymys lapsen huoltajuudesta ja elatuksesta. Näissä tilanteissa suosittelen kääntymään lapsioikeuteen erikoistuneen yhteistyökumppanini Asianajotoimisto Uronen Oy:n puoleen.

Olen erikoistunut riita-asioiden hoitoon.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!