Kristiinankatu 6 A 4 20100 TURKU 02 880 1133 juha.santikko@santikko.fi

Lakimies vai asianajaja?

Mitä eroa on lakimiehellä ja asianajajalla?

Lakitoimistojen sivuilla vilahtelevat usein sanat lakimies (juristi) ja asianajaja, myös lakitoimisto sekä asianajotoimisto, ja moni tuleekin miettineeksi kyseisten nimikkeiden eroja. Tai sitä, onko näillä termeillä ylipäätään mitään eroa.

Seuraavassa kerron pääpiirteittäin, mitä nimikkeillä tarkoitetaan.

Lakimies on suojaamaton, yleiskielellinen nimitys

Lakimiehellä viitataan tyypillisesti henkilöön, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon OTK/OTM. OTK on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, joka on vanhempi tutkintonimike. OTM puolestaan on oikeustieteen maisterin tutkinto, joka vastaa nykyistä tutkintonimikettä.

Lakimies-nimike ei kuitenkaan ole suojattu, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi käyttää tätä nimikettä koulutuksestaan riippumatta. Näin ollen lakimies on lähinnä yleiskieltä, joka ei kerro välttämättä mitään nimikettä käyttävän henkilön juridisesta osaamisesta. Sama pätee lakiasiaintoimisto-nimikkeeseen.

Asianajaja ja asianajotoimisto ovat suojattuja nimikkeitä

Nimikkeet asianajaja ja asianajotoimisto ovat lakimiehestä poiketen suojattuja. Asianajaja-nimikettä (AA) saavat käyttää vain sellaiset lakimiehet, jotka kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Liitto valvoo asianajajien toimintaa, ja kuka tahansa voi kannella asianajajan toiminnasta Asianajajaliiton yhteydessä toimivalle valvontalautakunnalle. Vain asianajaja voi perustaa asianajotoimiston.

Jäsenyys Asianajajaliitossa edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

  • Jäsenellä tulee olla suoritettuna ylempi oikeustieteellinen loppututkinto (OTK/OTM)
  • Myös asianajajatutkinto tulee olla suoritettuna
  • Lakimiestehtävistä on oltava vähintään neljän vuoden kokemus (joista vähintään kaksi vuotta asianajollisista tehtävistä)
  • Jäsenellä tulee olla lain ja sääntöjen mukainen sopivuus tehtävään

Lisäksi asianajajaa velvoittavat muun muassa seuraavat lait, velvollisuudet ja säännöt:

Kuulun Suomen Asianajajaliittoon

Pätevöityneenä, asianajajan ehdot täyttäneenä ammattilaisena kuulun Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Yritykselläni on myös kyseisen liiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen vastuuvakuutus varallisuusvahingon varalle.

Olen toiminut lakimies-tehtävissä vuodesta 1998 ja asianajajana vuodesta 2003 alkaen. Noudatan jokaisessa minulle uskotussa tehtävässä liiton edellyttämää hyvää asianajajatapaa.

Erikoisalaani ovat yksityisten asiakkaiden ja yrityssektorin riita-asiat sekä perheoikeudelliset asiat.

Ota yhteyttä!